Ананиев пак ще пише екшън план, този път за проблема с кадрите

Здравният министър Кирил Ананиев пак ще пише екшън план. Този път той ще трябва да каже как ще се справи с проблема с липсата на кадри. Днес Ананиев отчете в НС какво е обезпечеността в страната с лекари и сестри,  а депутатите му дадоха срок до 30 септември да им представи и решения.

„Най-същественият проблем в българското здравеопазване е недостигът на медицински сестри“, заяви Кирил Ананиев от парламентарната трибуна по време на разискванията по питане от група народни представители от БСП относно политиката на МЗ по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти. По думите му всяка година броят на завършилите лекари е по-голям от броя на завършилите медицински сестри, което е една от причините в България да има драматичен недостиг на тези кадри. „Докато в Европа съотношение лекари-сестри е 1:2 или дори 1:3, то у нас то 1,03:1 или на 31 000 лекари се падат 29 000 медицински сестри. Нужно е целенасочено въздействие върху причините за отлив от професията на медицински сестра като сред мерките са подобряването на условията за труд, възможностите за кариерно развитие и въвеждане на стимули“, каза министърът.

Относно медицинските сестри МЗ планира ежегодно да предлага на МОН да се утвърждават около 1000 места за студенти по тази специалност. „Обсъжда се с Министерството на образованието и науката и въвеждане на възможности за заплащане на преддипломния стаж и учебните практики чрез предоставяне на стипендии или назначаване на длъжност „стажант медицинска сестра“ в акредитирани лечебни заведения след втори курс. Тази длъжност следва да бъде нормативно регламентирана, което ще бъде основание за въвеждането ѝ в Националната класификация на професиите и длъжностите“, обясни здравният минитър.

Той подчерта, че осигуреността с лекари в България е традиционно висока. По данни на НСИ, в края на 2018 г. на 10 000 население се падат 42.4-ма лекари, докато средно за ЕС осигуреността е 35.1 лекари на 10 000 души. „Освен това се забелязва и повишение от 2,7 пъти на младите лекари до 30 години – от 1156 към края на 2014 г. на 3100 към края на 2017 г. Забелязва се обаче неравномерно разпределение на медиците в страната, като регионалните различия са в рамките на 2.4 пъти, а броят на джипитата е под средния за ЕС“, каза още Ананиев. Той обаче отчете като положителна стъпка новата Наредба за специализациите, която предвижда всяка година държавата да плаща заплата на около 250 специализант срещу ангажимента те да останат да работят в България.

Здравният министър призова за стимули за задържане и привличане на медицински кадри като създаване привлекателни условия на труд, подходящо възнаграждение, благоприятни условия за обучение и развитие на децата на медицинските специалисти, работа на останалите членове на семействата им, заплащане на такси за курсове, наем на жилища, ако работят в друг град и др.

„Трябва да се обединим около възможностите за намиране на реални решения за кадровата криза в здравеопазването“, подчерта д-р Даниела Дариткова, председател на групата на ГЕРБ и шеф на ресорната комисия в парламента.

Материалът Ананиев пак ще пише екшън план, този път за проблема с кадрите е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.

Start typing and press Enter to search