ЦИК: Избирателите под карантина могат да гласуват с подвижна урна

Избирателите, поставени под карантина или изолация, ще могат да гласуват на 11 юли с подвижна урна на адреса, на който изкарват карантината. Това реши Централната избирателна комисия. 

Съгласно решението на ЦИК не се допуска избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, да гласуват в секция за гласуване с подвижна кутия, която е предназначена за избиратели с трайни увреждания. 

Секциите за гласуване се образуват на територията на всяко населено място, ако до три дни преди изборния ден има подадени не по-малко от 10 заявления. 

Заявлението за вписване в списъка се подава до кмета на общината. То може да бъде подадено лично от пълномощник с пълномощно – свободен текст, по пощата, по факс или на безплатен електронен номер, както и по електронен път – през интернет страницата на ЦИК или съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис. 

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината в периода от 10 дни преди изборния ден до изборния ден включително. 

Материалът ЦИК: Избирателите под карантина могат да гласуват с подвижна урна е публикуван за пръв път на НОВИНИ.

Start typing and press Enter to search