spot_img

Държава ще финансира наемането на 15 000 безработни тази година

Тази година близо 15 000 безработни ще работят на субсидирани работни места със средства от Националния план за действие по заетостта през 2021 г. Част от тях ще продължат работата си от миналата година, тъй като имаме програми, които осигуряват заетост по две години, но около 10 000 нови безработни ще могат да бъдат включени в тази субсидирана заетост. Това каза в интервю за БГНЕС Елка Димитрова, директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност" в МТСП.

Бюджетът за активна политика на пазара на труда се определя всяка година в Закона за държавния бюджет – това са държавни средства, не са европейски. Тази година размерът им е 83 млн. лв. „10 години беше 73 млн. лв., но тази година имаме увеличение с 10 млн. лв. /БГНЕС

НОВИНИДържава ще финансира наемането на 15 000 безработни тази година

- A word from our sposor -

spot_img