Кога спортните анализи са по-добри от политическите?

Гост: Ивайло Цветков – културолог

РЕКЛАМА