spot_img

Кои са външните фактори, определящи имунитета при животните

Устойчивостта към заразни болести зависи от множество защитни приспособления, които организмът си изработва в процеса на своята еволюция. По данни от зоопортал Баубау, защитните приспособления, чрез които организмът на едно животно се предпазва от патогенните микроорганизми в околната среда, специфични и неспецифични. Вторите биват външни и вътрешни.

Към външните защитни механизми спадат кожата и лигавиците.

По информация от известния бъларски портал за животни, здравата кожа е механична бариера, през която не могат да проникнат много голям брой микроорганизми. Попадналите върху нея микроби се премахват непрекъснато чрез излющване на вроговелите клетки на епидермиса. На повърхностните слоеве на кожата се осъществява кисела реакция, която спира развитието на попадналите в нея микроби. Ако кожата е в здраво състояние, през нея могат да навлязат само много силно болестотворни микроорганизми. Например, такива са причинителите на Бруцелозата, Лептоспирозата и други.

Предпазната роля на кожата може да се наруши, ако й бъдат нанесени повреди. Дори и маловажни такива, като одрасквания, намаляват съпротивлението на кожата спрямо микробите. В случай, че кожата върху опашката на мишката се надраска и се втрие с антраксна култура, навлизането на микроорганизмите е много по- лесно, а само за няколко минути те попадат във вътрешните органи. Кожният епителен слой може да се нарани от действието на различни основи, които разтварят мазнините, от по- дълго съприкосновение със студена вода и други.

Върху лигавиците на дихателните пътища може да попаднат различни микроби, докато се поема въздух, напомнят специалистите. Върху лигавиците на храносмилателния тракт бактериите попадат посредством храната и водата. Тези лигавици играят ролята на бариера, която пречи на проникването на по-голяма част от бактериите в организма.

Интересната статия от известен български портал за животни обяснява, че лигавиците отделят специфичен секрет, с който премахват микробите. Дихателните пътища, например, са снабдени с ресничест епител. Той има реснички, които трепкат постоянно и отблъскват попадналите върху тях бактерии.

Слюнката и сълзите имат бактерицидно действие, което се дължи на наличието в тях на вещество, което наподобява ензимите. То разгражда сапрофитите, но спира развитието или частично разтваря и някои патогенни микроби като антраксния бацил, гонококите и други. Въпросното вещество се нарича лизоцим и именно на него се дължи бързото зарастване на нараняванията по устата или лигавицата на очите.

Специалистите предупреждават, че въпреки високата защитна роля на устната лигавица, горните дихателни пътища и очите, има микроби, които преодоляват бариерите и предизвикват заболяване. Това се случва при две условия: първо, бактериите имат такива свойства, които им дават възможност да проникнат и второ, под въздействието на различни фактори се смущават имунобиологичните свойства на лигавиците.

Предпазващите свойства на лигавиците в стомаха се обуславят от стомашния сок. Той съдържа солна киселина, която убива много патогнени микроби. Бактерицидното действие на стомашния сок намалява, ако се неутрализира болната киселина. Функцията на стомаха да предпазва от микроорганизми може да се наруши при попадането на бактерии с поглъщането на вода, която преминава в червата. По информация от големи зоопортали, поглъщането заедно с вода на сапни бацили води до заразяване на конете от болестта Сап.

Чрез своите секрети, чревната лигавица също има бактерицидно действие спрямо много микроби. Учени са установили, че бактерии, които са проникнали в началото на тънките черва, умират бързо и не се установяват в крайната им част.

Червата са обитавани от много бактерии, които имат важна роля при имунитета. Доказано е, че между микроорганизмите се наблюдава антагонизъм.

Освен това, при определени условия, предпазната функция на червата може да се наруши. Високата температура на въздуха и влажната околна среда понижават самопочистващата функция на червата. Така влияят и приемът на алкална храна, преумората, храненето с белтъци и други.

ЖИВОТНИКои са външните фактори, определящи имунитета при животните

- A word from our sposor -

spot_img