Може ли НАТО да стане още по-силно?

Гост: Николай Ненчев – бивш министър на отбраната

РЕКЛАМА