НАД 50 ЖЕНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР НА ЮНЕСКО „МЯСТОТО НА ЖЕНИТЕ В ИНЖИНЕРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУКИ“

По време на събитието бе представена платформа за обмен на добри практики и дискусии в инженерните науки и технологии

  Над 50 жени преподаватели взеха участие в семинар, финансиран от ЮНЕСКО по програмата му за 2018-2019 г. По време на семинара бяха обсъждани различни теми, сред които за мястото на жените в инженерните науки и технологии, както и бе представена платформа за обмен на добри практики и дискусии.

Платформата има за цел да повиши осведомеността за правата и възможностите на жените за участие в ръководства на инженерно-технологични организации, както и да насърчава дамите към  избор на кариера в областта на инженерно-техническите науки.

С помощта на платформата ще се разработят серия от механизми и конкретни мерки за подпомагане на жените предприемачи в областта на инженерно-технически направления, ще се стимулира присъствието на младите жени в развитието на технологично–иновативни направления за постигане на целите на устойчивото развитие, както и на условия за професионалната реализация на жените. Чрез работните дейности ще бъдат обединени представители от различните сфери на обществото и ще се споделят добри практики в областта на равнопоставеността на двата пола.

На събитието, посветено на жените инженери, дамите се запознаха и с резултатите от националното проучване за мястото на жените в инженерните науки и технологии. Данните от него показват, че все още има инженерни специалности и науки, които не предразполагат активното участие на жените инженери, и се запазва нагласата, че природните науки, информационните технологии и техническите науки са по-подходящи за мъже, отколкото за жени. Проучването сочи, че има дисбаланс по отношение на висшето образование в инженерно-технологичните науки – 33,8% от мъжете имат такова, докато жените са едва 11,92%, както и при съотношението на мъже-жени в инженерната бизнес среда.

В семинара, финансиран от ЮНЕСКО, се включиха преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Технически университет – Варна, Химико-технологичен и металургичен университет – София, Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ-БАН), представители на Сдружение „Център за изследване и анализи“ и BCWT (Български център на жените в технологиите). Участничките обсъдиха с какви проблеми се сблъсква жената-инженер, пътят на професионалното ѝ развитие,  какви са възможностите на пазара на труда и перспективите за професионално ориентиране, както и състоянието на равнопоставеността на половете в тези професии.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Start typing and press Enter to search