Социална мрежа, 15.10.2019 г.: Дина Христова и инж. Слави Пачалов гостуват в студиото

Дина Христова, експерт в ИА “Главна инспекция на труда”, и инж. Слави Пачалов, експерт по първа помощ: Кои са причините за увеличаващия се брой трудови злополуки?

Start typing and press Enter to search