“Социална мрежа” на 23. 10. 2019г.: При какви условия се извежда дете от семейството?