Home Tags алкохолния извлек потиска растежа на стафилококи и стрептококи

алкохолния извлек потиска растежа на стафилококи и стрептококи

Жълт смил, Helichrysum arcnarium

  Семейство Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание на Жълт смил, Helichrysum arcnarium Многогодишно сивозелено до сребристосиво, влакнесто тревисто растение. Стъблата са прави или възходящи, високи до 40 см,...

Must Read