Tag Archives: блатен тъжник

БЛАТЕН ТЪЖНИК, Filipendula ulmaria

  Характерни особености на билката блатен тъжник Блатният тъжник е многогодишно тревисто растение. Коренщето му е хоризонтално и разклонено. Стъблата са високи около 1 – 2 м, изправени, голи или влакнести, прости или разклонени. Листата на билката блатен тъжник са нечифтоперести с 5 двойки големи (2-8 cm