Tag Archives: Cassia senna

Сена, Cassia senna

Семейство Бобови — Fаbасеае , (Leguminesae) Описание на билката Сена Малки храсти, високи до 1 м. Листата са сложни члфтоперести с 4–5 двойки почти приседнали ланцетни целокрайни листчета, 2–3 см дълги и 5–10 мм широки. Цветовете са жълти, събрани в пазвени гроздовидни съцветия. Плодът е