Ловеч трябва да отчете мерки срещу наводнения

До 22 юни община Ловеч трябва да предостави становище какви дейности са предприети във връзка с осигуряване на необходимата проводимост на речните корита на Продимчешка и Скобелевска река в регулацията на града, както и по отношение на арендаторите и ползвателите на язовири за безопасността на съоръженията в усложнена метеорологична обстановка. Преди седмица част от Северната индустриална зона на Ловеч беше наводнена след интензивните валежи, а проверка установи нередности

Предписанието е издадено от комисия, назначена със заповед на областния управител инж. Светослав Славчев, която е извършила проверка на язовир „Скокът“ в землището на с. Скобелево и двете реки, след като те наводниха обекти в Северната индустриална зона на Ловеч вследствие на интензивните валежи преди седмица.

В момента на проверката язовирът е преливал неконтролируемо през преливника. 

Нередностите относно безопасността на водоема са констатирани още миналата година, но общината не е изпълнила в срок издадените предписания.

При огледа на Продимчешката бара, тръгваща от територията на с. Скобелево, е установено, че коритото е обрасло с гъста тревна и храстовидна растителност, има и единични дървета и надвиснали клони.

Констатирани са и битови отпадъци при мостовото съоръжение в кв. Продимчец, което е предпоставка за наводняване на прилежащите терени.

Материалът Ловеч трябва да отчете мерки срещу наводнения е публикуван за пръв път на НОВИНИ.

Start typing and press Enter to search