Липа

Семейство Липови — Tiliaceae

Описание на липа

Липа (дребнолистна, едролистна, сребролистна) — Tilia cordata Mill. (Т. parvifoiia Ehrh.)
Tilia platyphyllos Scop. (T. grandifolia Ehrh. Tilia tomentosa Moench (T. argentea DC.)

Високи до 25–30 м дървета, разклонени, с гъста корона. Листата са последователни, с неправилно сърцевидна форма, назъбени покрая, с дълги дръжки, с прилистници в основата. Листата на дребнолистната липа отгоре са тъмнозелени, отдолу — синкавозелени, при едролистната липа те са еднакво зелени от двете страни, а при сребролистната — отгоре са зелени, а отдолу бели, покрити е власинки.

Цветовете са събрани в полусенник, чиято дръжка е сраснала с главната жилка на присъцветника, който е ланцетен, целокраен, кожест, с мрежесто жилкуване. Присъцветникът на дребнолистната липа е гол, на едролистната — покрит със звездовидни власинки, а при сребролистната — с белезникави власинки.

Съцветията на дребнолистната и сребролистната липа са дребни, обикновено са от 5 до 7, дори до 15 цветчета, а на едролистната — от 2 до 5, най-често 3 едри цветчета. Чашката на всички е петлистна, венчето е светложълто, петлистно. Тичинките са многобройни.

Плодът е едносеменно меко орехче при дребнолистната липа и с твърда, вдървена обвивка при останалите два вида. Дребнолистната липа цъфти най-късно към средата на лятото — след едролистната и сребролистната.

Акценти:  болки в стомаха, главоболие, дезинфекционно, липа, потогонно, пресипнал глас, противовъзпалително и диуретично действие, противомикробно, противоспастично

Разпространение

Сребролистната липа е най-широко разпространена в страната ни, докато останалите два вида са разпространени по-рядко в горите, по каменистите склонове на предпланинските и планинските области. Дребнолистната и едролистната липа се отглеждат като декоративни дървета.

Употребяема част – съцветията с присъцветниците (Flores Tiliae cum bracteis)
Химичен състав

Цветовете от липа съдържат около 0.06 % етерично масло с главна съставна част алифатни сесквитерпенови алкохоли (фарнезоли), на които се дължи приятният аромат; флавоноиден гликозид тилирозид, които представлява производно на кемпферола и р-кумаринова киселина, както и флавоноиди, производни на кверцетина. В трицветниците се съдържа слузно вещество и танини, производни на β-амирина, аскорбинова киселина, каротин, гликозиди, агликони и восък.

Основно действие

Потогонно, леко дезинфекционно (противомикробно), противоспастично, противовъзпалително и диуретично действие.
Прилага се под формата на чай при остри катари на горните дихателни пътища (ларингити, трахеобронхити) и други температурни състояния. Като леко диуретпчно средство липовият цвят намира приложение за лечение на някои заболявания на пикочните пътища. Използва се също и при главоболие, болки в стомаха, пресипнал глас и др.

Употреба: 2 супени лъжици в 400 мл вряща вода се запарва. Кисне 30 минути. Пие се 3 пъти по 120 мл преди храна.

липа