Росопас, Fumaria officinalis

Семейство Макови — Papaveraceae

Описание на Росопас, Fumaria officinalis L.

Едногодишно растение с полулежащи или възходящи, силно разклонени стъбла, високи 15 — 30 см. Листата са последователни, синьозелени, сложно пересто нарязани с тясно линейни, линейно ланцетни или елипсовидни, 1– 4 мм широки крайни дялове. Цветовете са 6 — 9 мм дълги, неправилни, розововиолетови до пурпурночервени. Чашелистчетата са яйцевидни, 2,5 — 3,5 мм дълги, едро назъбени. Тичинките са 2, триразделни. Плодът е кълбовидно, на върха вдлъбнато орехче, 2,5 — 3 мм в диаметър. Цъфти от април до юни.

Акценти: Росопас, Fumaria officinalis, спазмолитично, болкоуспокояващо, жлъчегонно, жлъчни камъни, апетитовъзбуждащо, запек, отслабване, понижава кръвното налягане

Разпространение

Расте по тревисти места, из посевите като пле-вел и по рудерализирани площи край пътища и огради из цялата страна до 1000 м надморска височина.

Употребяема част – надземната част (Herba Fumariae), събрана по време на цъфтеж

Химичен състав

Съдържа алкалоидите протопин, фумарицин,фумарилин, фумарин, криптопин, синактин, кори-далин, булбокапнин и др.; фумарова киселина, слузни вещества, смоли и др.
Основно действие

Спазмолитично, болкоуспокояващо, жлъчегонно.
Прилага се при: предимно като отстраняващо спазмите и болкоуспокояващо средство при дискинезии на жлъчните пътища, жлъчни камъни. Прилага се и като апетитовъзбуждащо средство и тонизиращо червата при атоничен запек, като средство за отслабване, трайно понижава кръвното налягане и др.

Употреба: 1 супена лъжица се запарва в 400 мл вряща вода за 60 мин. Прецежда се.Пие се 3 пъти по 80 мл преди храна.

Росопас