Сапунче, Saponaria officinalis

Семейство Карамфилови — Caryophyliaceae

Описание на Сапунче, Saponaria officinalis

Многогодишно тревисто растение с дълго, пълзящо, разклонено коренище и цилиндрични, отвън червенокафяви, надлъжно набраздени корени. Стъблата са 30–70 см а понякога и до 1 м високи, приповдигащи се или изправени, в горната част слабо разклонени. Листата са срещуположни, ланцетни, елипсовидни или продълговати, целокрайни, заострени, 5–12 см дълги, с 3 надлъжни жилки, в основата стеснени в много къса дръжка или приседнали. Цветовете са бели или бледорозови, разположени по 3–7 в пазвите на горните листа и образуващи на върха на стъблото метличести съцветия. Чашката е тръ-беста, до 2 см дълга. Венчелистчетата са 5. Тичинките са 10. Плодът е продълговато яйцевидна многосеменна кутийка. Цъфти от юни до септември.

Акценти: Сапунче, Saponaria officinalis, отхрачващо,  диуретично, слабително, потогонно, бронхит, бронхиална астма, подагра, ставни заболявания, стомашни болки

Разпространение

Расте по влажни песъчливи и чакълести места край реки и потоци, из храсталаци и горски поляни в низините и предпланините докъм 1000 м надморска височина.

Употребяема част – корените (Radix Saponariae) и цъфтящата надземна част (Herba Saponariae)
Химичен състав

Корените съдържат около 5% сапонини, главно сапорубин и сапорубинова киселина. Сапорубинът е трнтерпенов сапонин с агликон гипсогенин. В листата е установен флавоноловият гликозид сапонарин (7-0-глюкозилизови-тексин), който при хидролиза дава изовитексин (сапонаретин) и витексин, които са апигенинови С-гликозиди. Освен това в листата се съдържа и до 1 % аскорбинова киселина.
Основно действие

Отхрачващо, диуретично, слабително, потогонно.
Прилага се при: бронхит, бронхиална астма, подагра, ставни заболявания, стомашни болки.

Употреба: 1 чаена лъжица се вари в 500 мл вряща вода 1 мин. Кисне 30 мин. Прецежда се.Пие се 3 пъти по 100 мл преди храна. При предозиране може да се получи диария, гадене, повръщане.

Сапунче